Spitalul de Boli Cronice Smeeni - Buzău

DOCUMENTE PUBLICEPlan de Integritate

Rapoarte anuale de evaluare a incidentelor de integritate

Drepturi salariale

- în conformitate cu Legea cadru 153/2017, art. 33

PROTOCOALE DE COLABORARE

 

DECLARAȚII DE AVERE ȘI INTERESE

2019

2020

2021

2022

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

ronin