Spitalul de Boli Cronice Smeeni - Buzău

Servicii - prețuri

Servicii pentru care se percep coplata sunt cazurile externate care nu se încadrează în modelul de declarație ANEXA 23D la Ordinul nr. 196/139/2017


TARIFE PRACTICATE PENTRU SERVICIILE DECONTATE DE C.J.A.S. BUZAU


Tarifele consultațiilor nedecontate de Casa de Asigurări de Sănătate

Listă prețuri servicii valabile începând cu data de 01.02.2023

Lista normei de hrană

ronin